خلاصه عملکرد

به‌روز شده در: ۱۳۹۹/۷/۸
  • ۰ اعضای هیات علمی با صفر یا یک مقاله
  • ۰ تعداد اعضای هیات علمی شاغل
  • ۱/۱۰ نسبت استناد به مقاله در همه سال‌ها
  • ۰/۰۰ نسبت مقاله به هیات علمی در ۲۰۱۹
  • ۴ H-Index
۱۹۹۹ ۲۰۱۹
  • ۳۱ استنادات
۱۹۹۹ ۲۰۱۹
  • ۲۸ مقالات
۱۹۹۹ ۲۰۱۹

۳%
مقالات با همکاری بین المللی
۱۲%
خوداستنادی مرکز تحقیقات
۰%
اعضای هیات علمی با صفر یا یک استناد
۰%
مقالات i10