حذف ۶ مقاله پرنویسنده

خلاصه عملکرد

به‌روز شده در: ۱۳۹۹/۷/۲۷
  • ۰ اعضای هیات علمی با صفر یا یک مقاله
  • ۷ تعداد اعضای هیات علمی شاغل
  • ۷/۲۳ نسبت استناد به مقاله در همه سال‌ها
  • ۱۰/۰۰ نسبت مقاله به هیات علمی در ۲۰۱۹
  • ۱۸ H-Index
۱۹۹۹ ۲۰۱۹
  • ۱۹۷۶ استنادات
۱۹۹۹ ۲۰۱۹
  • ۲۷۳ مقالات
۱۹۹۹