حذف ۲۷ مقاله پرنویسنده

خلاصه عملکرد

به‌روز شده در: ۱۴۰۰/۳/۲۲
 • ۰ اعضای هیات علمی با صفر یا یک مقاله
 • ۲۱ تعداد اعضای هیات علمی شاغل
 • ۳۵/۶۰ نسبت استناد به مقاله در همه سال‌ها
 • ۳/۱۴ نسبت مقاله به هیات علمی در ۲۰۲۰
 • ۳۱ H-Index
۲۰۰۰ ۲۰۲۰
 • ۱۰۱۱۳ استنادات
۲۰۰۰ ۲۰۲۰
 • ۲۸۴ مقالات
۲۰۰۰ ۲۰۲۰

۳۳%
مقالات با همکاری بین المللی
۲%
خوداستنادی دانشکده
۰%
اعضای هیات علمی با صفر یا یک استناد
۳۱%
مقالات i10
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص IF
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص CiteScore
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SJR
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SNIP

زمينه‌هاي پژوهشي مقالات:

اعضاء هيات علمي

 • نمایش تا از کل عضو

فهرست مقالات Scopus

 • تا از کل مقاله
No. Title Authors Journal J. Cite Score Published Cited By

گروه‌ها

فارماکوگنوزی

 • اعضاء: ۰ مقالات: استنادات

کنترل دارو و غذا

 • اعضاء: ۲ مقالات: استنادات

فارماسیوتیکس

 • اعضاء: ۴ مقالات: استنادات

داروسازی بالینی

 • اعضاء: ۴ مقالات: استنادات

شیمی دارویی

 • اعضاء: ۴ مقالات: استنادات

بیوتکنولوژی دارویی

 • اعضاء: ۲ مقالات: استنادات

فارماکولوژی و سم شناسی

 • اعضاء: ۵ مقالات: استنادات