حذف ۲۸ مقاله پرنویسنده

خلاصه عملکرد

به‌روز شده در: ۱۴۰۰/۶/۲۶
 • ۵۲ اعضای هیات علمی با صفر یا یک مقاله
 • ۲۶۰ تعداد اعضای هیات علمی شاغل
 • ۱۱/۰۸ نسبت استناد به مقاله در همه سال‌ها
 • ۱/۴۵ نسبت مقاله به هیات علمی در ۲۰۲۰
 • ۷۵ H-Index
۲۰۰۰ ۲۰۲۰
 • ۳۱۹۱۴ استنادات
۲۰۰۰ ۲۰۲۰
 • ۲۸۷۹ مقالات
۲۰۰۰ ۲۰۲۰

۱۳%
مقالات با همکاری بین المللی
۲۹%
خوداستنادی دانشگاه
۱۸%
اعضای هیات علمی با صفر یا یک استناد
۳%
مقالات در مجلات ۱۰% برتر CiteScore
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص IF
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص CiteScore
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SJR
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SNIP

زمينه‌هاي پژوهشي مقالات:

معرفي

از سال ۱۳۶۴ سازمان منطقه‌ای بهداری به دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهرکرد تغییر نام داد و به طور کلی ساختار آن متحول و مأموریت های جدید در ارتباط با بهداشت، درمان، آموزش، پژوهش، غذا و دارو، فرهنگی، دانشجوئی و توسعه مدیریت و منابع برای آن پیش بینی شد. مطالعه روند رشد خدمات در استان در فاصله سالهای ۱۳۶۵ تا ۱۳۷۰ گویای این واقعیت است که وضعیت بهداشت و درمان از بهبود نسبی برخوردار بوده و روند رشد آن ادامه پیدا کرده است.

در دهه دوم شکل گیری نظام جدید سلامت یعنی از سال ۱۳۷۴ تا کنون و پس از فراغت از کمیت ها و توسعه واحدهای بهداشتی، درمانی و افزایش میزان دسترسی مردم به خدمات، کیفیت خدمات در ابعاد مشخص مورد توجه قرار گرفت و بعنوان یکی از اولویتهای مهم دانشگاه در دستور کار قرار گرفت، که با اجرای طرح های مختلف و پایلوت کشوری، پایه های بهداشت و درمان استوار شد. با پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و آغاز برنامه های کاری وزارت بهداشت افزایش تخت و منابع بیمارستانی در دستور کار قرار گرفت، به گونه ای که در دهه ۱۳۷۰ تغییرات اساسی در سطح درمان کشور و استان رخ داد.

ویژگی ها

- ایجاد امکانات تحقیقی و پژوهشی بمنظور افزایش توان علمی در رابطه با مسائل بهداشتی ودرمانی در سطح استان
- کسب چندین مدال در المپیادهای دانشجویی طی سال های ۱۳۹۳ تا ۱۳۹۶
- بهره مندی دانشجویان دانشگاه از ۲۲۴۵۰ متر مربع فضای آموزشی در دانشکده ها و بیمارستان ها و کتابخانه های تخصصی
- تجهیزات مدرن آموزشی و کمک آموزشی و تحقیقاتی

دانشجويان

۹۳ ۲۲۰ ۲۵۰۹

اعضاء هيات علمي

 • نمایش تا از کل عضو

فهرست مقالات Scopus

 • تا از کل مقاله
No. Title Authors Journal SJR CiteScore Published Cited By

مقالات منتشر شده در مجلات برتر Scopus

Criterion: 

مقالات پر استناد Scopus

عدم محاسبه:  

دانشکده‌ها

پزشکی

 • اعضاء: ۱۲۵ مقالات: ۴۴۷ استنادات: ۳۰۳۴

بهداشت

 • اعضاء: ۱۸ مقالات: ۲۹۹ استنادات: ۱۵۹۷

پرستاری و مامایی

 • اعضاء: ۳۱ مقالات: ۲۹۶ استنادات: ۳۴۰۰

پیراپزشکی

 • اعضاء: ۱۴ مقالات: ۷۸ استنادات: ۲۲۵

دندانپزشکی

 • اعضاء: ۳۴ مقالات: ۲۲ استنادات: ۱۲۳

فناوری‌های نوین

 • اعضاء: ۱۰ مقالات: ۱۹ استنادات: ۸۲

مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی

 • اعضاء: ۳ مقالات: استنادات:

پرستاری بروجن

 • اعضاء: ۱۰ مقالات: استنادات:

بيمارستان‌ها

بیمارستان ولیعصر بروجن

 • اعضاء: ۰ مقالات: استنادات:

بیمارستان هاجر

 • اعضاء: ۶۹ مقالات: استنادات:

بیمارستان آیت اله کاشانی

 • اعضاء: ۴۲ مقالات: استنادات:

مراکز تحقيقاتي

مرکز تحقیقات گیاهان دارویی

 • اعضاء: ۹ مقالات: ۶۹۳ استنادات: ۱۴۴۷۰

مرکز تحقیقات سلولی و مولکولی

 • اعضاء: ۱۰ مقالات: ۵۶۴ استنادات: ۴۹۷۷

مرکز تحقیقات بیوشیمی بالینی

 • اعضاء: ۴ مقالات: ۲۰۱ استنادات: ۱۷۰۵

مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

 • اعضاء: ۹ مقالات: ۱۲۶ استنادات: ۴۹۷

مرکز تحقیقات مدل سازی در سلامت

 • اعضاء: ۱۱ مقالات: ۷۹ استنادات: ۳۵۷

مرکز تحقیقات پرستاری مامایی جامعه نگر

 • اعضاء: ۴ مقالات: ۴۶ استنادات: ۷۷

مرکز تحقیقات سرطان

 • اعضاء: ۳ مقالات: ۴۳ استنادات: ۵۶۹

پژوهشکده‌ها

علوم پایه سلامت

 • اعضاء: ۲۳ مقالات: ۱۲۲۰ استنادات: ۱۸۳۶۳