حذف ۵۷ مقاله پرنویسنده

خلاصه عملکرد

به‌روز شده در: ۱۳۹۹/۹/۲
 • ۷۶ اعضای هیات علمی با صفر یا یک مقاله
 • ۲۶۸ تعداد اعضای هیات علمی شاغل
 • ۲۲/۵۴ نسبت استناد به مقاله در همه سال‌ها
 • ۱/۴۱ نسبت مقاله به هیات علمی در ۲۰۱۹
 • ۶۳ H-Index
۱۹۹۹ ۲۰۱۹
 • ۴۷۳۳۴ استنادات
۱۹۹۹ ۲۰۱۹
 • ۲۱۰۰ مقالات
۱۹۹۹ ۲۰۱۹

۱۵%
مقالات با همکاری بین المللی
۴%
خوداستنادی دانشگاه
۲۶%
اعضای هیات علمی با صفر یا یک استناد
۶%
مقالات در مجلات ۱۰% برتر CiteScore
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص IF
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص CiteScore
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SJR
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SNIP

زمينه‌هاي پژوهشي مقالات:

معرفي

تاریخچه

در سال ۱۳۶۵ با تلاش و پیگیری سرپرست سازمان منطقه ای بهداشت و درمان استان مرکزی و همراهی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مجوز تاسیس دانشکده پزشکی اراک اخذ شد. در بهمن ماه ۱۳۶۶ دانشکده علوم پزشکی با تجمیع دانشکده پزشکی و آموزشکده پرستاری و مامایی با پشتیبانی علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی و با پذیرش ۶۰ دانشجو در رشته پزشکی با امکانات محدود سازمان منطقه ای بهداری و سایر نهادهای محلی در ساختمان استیجاری شروع به فعالیت نمود و از سال ۱۳۶۷ مستقل گردید و در سال ۱۳۶۹ به دانشگاه علوم پزشکی تبدیل شد که در سال ۱۳۷۳ با ادغام سازمان منطقه ای بهداشت و درمان، مسئول اصلی ارائه خدمات بهداشتی، درمانی و آموزشی در استان شد و به نام دانشگاه علوم پزشکی استان مرکزی تغییر نام یافت.

ویژگی ها

- پرورش استعدادها از طریق آموزش و پژوهش علمی و ترویج علوم پزشکی و پیراپزشکی به منظور کمک به تجهیز و تأمین نیروی انسانی متخصص مورد نیاز کشور
- ایجاد امکانات تحقیقی و پژوهشی به منظور شناخت عوامل بالقوه ناشناخته و در جهت افزایش توان علمی در رابطه با مسائل بهداشتی و درمانی
- انجام تحقیقات علمی و بالینی در زمینه های مختلف علوم پزشکی و پیراپزشکی برحسب نیازهای بهداشتی، درمانی و اجتماعی کشور و منطقه
- برقراری روابط دانشگاهی و مبادله استاد و دانشجو با دانشگاه های داخل و یا خارج از کشور از طریق قراردادهای فرهنگی و دانشگاهی
- نظارت بر اجرای درست طرح ها و برنامه های بهداشتی و درمانی، اداری، مالی و ارزشیابی فعالیت ها و برنامه های اجرا شده و در دست اجرا در سطح استان

دانشجويان

۲۲۸ ۲۳۳ ۳۲۵۴

اعضاء هيات علمي

 • نمایش تا از کل عضو

فهرست مقالات Scopus

 • نمایش تا از کل مقاله
No. Title Authors Journal J. Cite Score Published Cited By

مقالات منتشر شده در مجلات برتر Scopus

Criterion: 

مقالات پر استناد Scopus

عدم محاسبه:  

دانشکده‌ها

پزشکی

 • اعضاء: ۱۶۵ مقالات: ۹۹۴ استنادات: ۳۸۱۳۳

بهداشت

 • اعضاء: ۲۱ مقالات: ۵۶۶ استنادات: ۳۶۱۵۳

پرستاری

 • اعضاء: ۲۶ مقالات: ۲۶۸ استنادات: ۱۹۹۶۷

دندانپزشکی

 • اعضاء: ۲۸ مقالات: ۷۲ استنادات: ۲۶۷۲۷

توانبخشی

 • اعضاء: ۱۱ مقالات: ۲۶ استنادات: ۳۰۱

پیراپزشکی

 • اعضاء: ۱۳ مقالات: ۱۴ استنادات: ۴۶

مرکز توسعه آموزش پزشکی

 • اعضاء: ۰ مقالات: ۳ استنادات: ۶

بيمارستان‌ها

بیمارستان آیت الله خوانساری

 • اعضاء: ۹ مقالات: استنادات:

بیمارستان امیرالمومنین

 • اعضاء: ۴۲ مقالات: استنادات:

بیمارستان آیت الله طالقانی

 • اعضاء: ۲۲ مقالات: استنادات:

بیمارستان امیرکبیر

 • اعضاء: ۳۴ مقالات: استنادات:

بیمارستان ولیعصر (عج)

 • اعضاء: ۵۴ مقالات: استنادات:

مراکز تحقيقاتي

مرکز تحقیقات پزشکی و مولکولی

 • اعضاء: ۷ مقالات: ۱۷۱ استنادات: ۸۹۸

مرکز تحقیقات بیماری‌های عفونی

 • اعضاء: ۹ مقالات: ۸۲ استنادات: ۴۵۴

مرکز تحقیقات طب سنتی و مکمل

 • اعضاء: ۸ مقالات: ۶۹ استنادات: ۱۲۸