حذف ۱۹ مقاله پرنویسنده

خلاصه عملکرد

به‌روز شده در: ۱۴۰۰/۲/۲۴
 • ۱۲ اعضای هیات علمی با صفر یا یک مقاله
 • ۱۵۷ تعداد اعضای هیات علمی شاغل
 • ۹/۹۵ نسبت استناد به مقاله در همه سال‌ها
 • ۲/۵۷ نسبت مقاله به هیات علمی در ۲۰۲۰
 • ۵۸ H-Index
۲۰۰۰ ۲۰۲۰
 • ۳۴۹۱۶ استنادات
۲۰۰۰ ۲۰۲۰
 • ۳۵۰۷ مقالات
۲۰۰۰ ۲۰۲۰

۳۱%
مقالات با همکاری بین المللی
۱۰%
خوداستنادی دانشگاه
۸%
اعضای هیات علمی با صفر یا یک استناد
۷%
مقالات در مجلات ۱۰% برتر CiteScore
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص IF
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص CiteScore
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SJR
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SNIP

زمينه‌هاي پژوهشي مقالات:

معرفي

تاریخچه

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، با توجه به نیاز کشور جهت تربیت نیروی انسانی متخصص در حوزه توانبخشی رفاه و سلامت اجتماعی و سلامت روانی تاسیس شده است. فعالیت این دانشگاه در ابتدا با ایجاد گروه آموزشی مددکاری اجتماعی آغاز شد و به تدریج گسترش یافت.

این دانشگاه منحصربفرد هم اکنون از طریق دو بیمارستان تخصصی و سه مرکز پزشکی و توانبخشی تحت پوشش، علاوه بر اینکه نسبت به آموزش عملی دانشجویان خود در رشته های مختلف اقدام می کند، با بهره گیری از توان علمی اساتید و متخصصان هیات علمی دانشگاه، انواع خدمات تخصصی توانبخشی، روانشناسی و روانپزشکی را به بیماران و نیازمندان ارائه می دهد.

دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی براساس مصوبه شورای معاونین وزارت بهداشت مبنی بر تاسیس موسسـه آموزش عالی در حوزه توانبخشی، سلامت اجتماعی و روانی پایه گذاری شده است. اساسنامه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی در سال ۱۳۷۱ با تصویب شورای گسترش دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور به طور رسمی تاسیس گردید.

ویژگی‌ها

- خلق ثروت و کارآفرینی در حوزه رفاه و سلامت اجتماعی و سلامت روان
- مبارزه با فقر، رفع آسیب‌های اجتماعی، فراهم کردن دسترسی‌ها، مناسب سازی ها و ... در ارتقای سلامت کشور
- همکاری سه جانبه دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی با سازمان فناوری و مرکز تحقیقات مخابرات سالمندان در راستای ارتقای سلامت سالمندان و افراد کم توان
- پذیرش دانشجو در رشته های جدید توانبخشی در مقاطع تحصیلات تکمیلی و تاسیس شعبه‌های بین الملل

دانشجويان

۴۶ ۹۷۲ ۱۶۹۲

اعضاء هيات علمي

 • نمایش تا از کل عضو

فهرست مقالات Scopus

 • تا از کل مقاله
No. Title Authors Journal J. Cite Score Published Cited By

مقالات منتشر شده در مجلات برتر Scopus

Criterion: 

مقالات پر استناد Scopus

عدم محاسبه:  

دانشکده‌ها

علوم توانبخشی

 • اعضاء: ۸۰ مقالات: ۴۹ استنادات: ۳۶۳

علوم رفتاری

 • اعضاء: ۳۳ مقالات: استنادات:

علوم تربیتی و رفاه اجتماعی

 • اعضاء: ۲۰ مقالات: استنادات:

بيمارستان‌ها

مرکز آموزشی درمانی روانپزشکی رازی

 • اعضاء: ۱۹ مقالات: استنادات:

بیمارستان توانبخشی رفیده

 • اعضاء: ۱۱ مقالات: استنادات:

مراکز تحقيقاتي

مرکز تحقیقات ژنتیک

 • اعضاء: ۸ مقالات: ۳۹۱ استنادات: ۵۳۸۰

مرکز تحقیقات توانبخشی اعصاب اطفال

 • اعضاء: ۴ مقالات: ۳۱۵ استنادات: ۱۵۴۶

مرکز تحقیقات سالمندی

 • اعضاء: ۷ مقالات: ۱۹۸ استنادات: ۹۲۵

مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت

 • اعضاء: ۴ مقالات: ۱۷۶ استنادات: ۱۱۰۵

مرکز تحقیقات سوء مصرف و وابستگی به مواد

 • اعضاء: ۳ مقالات: ۱۲۷ استنادات: ۶۶۱

مرکز تحقیقات مدیریت رفاه اجتماعی

 • اعضاء: ۱۰ مقالات: ۹۵ استنادات: ۱۹۵

مرکز تحقیقات سلامت در حوادث و بلایا

 • اعضاء: ۴ مقالات: ۸۰ استنادات: ۳۶۶

مرکز تحقیقات سایکوز

 • اعضاء: ۱۰ مقالات: ۴۵ استنادات: ۲۰۳