خلاصه عملکرد

به‌روز شده در: ۱۴۰۰/۲/۱۸
 • ۲۳ اعضای هیات علمی با صفر یا یک مقاله
 • ۴۳ تعداد اعضای هیات علمی شاغل
 • ۵/۰۳ نسبت استناد به مقاله در همه سال‌ها
 • ۰/۲۳ نسبت مقاله به هیات علمی در ۲۰۲۰
 • ۱۱ H-Index
۲۰۰۰ ۲۰۲۰
 • ۳۰۲ استنادات
۲۰۰۰ ۲۰۲۰
 • ۶۰ مقالات
۲۰۰۰ ۲۰۲۰

۵%
مقالات با همکاری بین المللی
۱%
خوداستنادی دانشکده
۴۱%
اعضای هیات علمی با صفر یا یک استناد
۲۱%
مقالات i10
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص IF
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص CiteScore
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SJR
توزیع مقالات در چارک‌ها براساس شاخص SNIP

زمينه‌هاي پژوهشي مقالات:

اعضاء هيات علمي

 • نمایش تا از کل عضو

فهرست مقالات Scopus

 • تا از کل مقاله
No. Title Authors Journal J. Cite Score Published Cited By

گروه‌ها

پروتزهای دندانی

 • اعضاء: ۸ مقالات: استنادات

پریودانتیکس

 • اعضاء: ۵ مقالات: استنادات

ارتودانتیکس

 • اعضاء: ۴ مقالات: استنادات

دندانپزشکی اجتماعی

 • اعضاء: ۰ مقالات: استنادات

دندانپزشکی کودکان

 • اعضاء: ۵ مقالات: استنادات

درمان ریشه

 • اعضاء: ۲ مقالات: استنادات

رادیولوژی دهان، فک و صورت

 • اعضاء: ۳ مقالات: استنادات

جراحی دهان، فک و صورت

 • اعضاء: ۵ مقالات: استنادات

آسیب شناسی دهان، فک و صورت

 • اعضاء: ۲ مقالات: استنادات

ترمیمی و زیبایی

 • اعضاء: ۶ مقالات: استنادات

بیماری های دهان، فک و صورت

 • اعضاء: ۳ مقالات: استنادات